Psy的江南風格

由南韓大叔Psy在他的單曲「江南風格」中所締造的騎馬舞一炮而紅

披頭四最具代表性的搖滾樂團,也成為沙雕的主題

 

 


 

 


 

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()