2014_1104BN.JPG

早上才看到雨林分享蒜香藤,結果往後站那邊過去
經過和平路,也看到了蒜香藤盛況,表示還真的滿多民宅都選用這藤景
數大就是美呀

2014_1104AB.JPG 2014_1104AC.JPG   2014_1104AF.JPG   2014_1104AI.JPG 2014_1104AK.JPG 2014_1104AL.JPG  2014_1104AN.JPG 2014_1104AO.JPG 2014_1104AP.JPG 2014_1104AQ.JPG 2014_1104AR.JPG 2014_1104AT.JPG 2014_1104AU.JPG   2014_1104BB.JPG 2014_1104BC.JPG 2014_1104BE.JPG 2014_1104BF.JPG 2014_1104BG.JPG 2014_1104BI.JPG 2014_1104BJ.JPG 2014_1104BK.JPG 2014_1104BM.JPG 2014_1104BH.JPG 2014_1104AA.JPG 2014_1104AB.JPG 2014_1104AC.JPG 2014_1104AD.JPG 2014_1104AE.JPG  2014_1104AH.JPG 2014_1104AJ.JPG 2014_1104AK.JPG 2014_1104AL.JPG 2014_1104AM.JPG 2014_1104AN.JPG 2014_1104AP.JPG 2014_1104AQ.JPG 2014_1104AR.JPG 2014_1104AS.JPG 2014_1104AT.JPG 2014_1104AU.JPG 2014_1104AV.JPG 2014_1104AW.JPG 2014_1104AX.JPG  2014_1104AZ.JPG 2014_1104BA.JPG 2014_1104BB.JPG 2014_1104BC.JPG 2014_1104BD.JPG 2014_1104BE.JPG 2014_1104BF.JPG 2014_1104BG.JPG  

2014_1104AW.JPG 

米老鼠花

2014_1104AX.JPG 2014_1104AY.JPG 2014_1104AZ.JPG 2014_1104BA.JPG

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()