DSC_9906.JPG

本來這篇是不想放的,但是...總還是紀念
反正是當相簿放囉!!
還是慶幸有"陽光篇"平菁街42巷(上)

平菁街42巷(下)

DSC_9850.JPG DSC_9851.JPG DSC_9852.JPG DSC_9853.JPG DSC_9854.JPG DSC_9855.JPG DSC_9856.JPG DSC_9857.JPG DSC_9858.JPG DSC_9859.JPG DSC_9860.JPG DSC_9862.JPG DSC_9863.JPG DSC_9864.JPG DSC_9865.JPG DSC_9867.JPG DSC_9868.JPG DSC_9869.JPG DSC_9871.JPG DSC_9872.JPG DSC_9873.JPG DSC_9874.JPG DSC_9875.JPG DSC_9876.JPG

DSC_23931.JPG DSC_2390.JPG DSC_2393.JPG DSC_2394.JPG DSC_2402.JPG DSC_2406.JPG DSC_2407.JPG DSC_2410.JPG DSC_2413.JPG DSC_2417.JPG DSC_2419.JPG DSC_2420.JPG DSC_2422.JPG DSC_2423.JPG DSC_2427.JPG DSC_2435.JPG DSC_2436.JPG DSC_2437.JPG DSC_2438.JPG DSC_2439.JPG DSC_2441.JPG DSC_2444.JPG DSC_2445.JPG DSC_2446.JPG DSC_2448.JPG DSC_2449.JPG DSC_2452.JPG DSC_2454.JPG DSC_2458.JPG  DSC_2461.JPG DSC_2462.JPG DSC_2465.JPG DSC_2466.JPG DSC_2468.JPG DSC_2469.JPG DSC_2470.JPG DSC_2479.JPG DSC_2480.JPG DSC_2481.JPG DSC_2483.JPG DSC_2484.JPG DSC_2486.JPG DSC_2487.JPG DSC_2488.JPG DSC_2489.JPG DSC_2490.JPG DSC_2492.JPG DSC_2495.JPG DSC_2496.JPG DSC_2497.JPG DSC_2498.JPG DSC_2499.JPG DSC_2500.JPG DSC_2503.JPG DSC_2504.JPG DSC_2505.JPG DSC_2506.JPG DSC_2508.JPG DSC_2510.JPG DSC_2511.JPG DSC_2512.JPG DSC_2513.JPG DSC_2514.JPG DSC_2515.JPG DSC_2518.JPG DSC_2520.JPG DSC_2521.JPG DSC_2522.JPG DSC_2523.JPG DSC_2524.JPG DSC_2525.JPG DSC_2526.JPG DSC_2528.JPG DSC_2529.JPG DSC_2530.JPG DSC_2531.JPG DSC_2532.JPG DSC_2533.JPG DSC_2537.JPG DSC_2538.JPG DSC_2539.JPG DSC_2540.JPG DSC_2541.JPG DSC_2542.JPG DSC_2543.JPG DSC_2547.JPG DSC_2549.JPG DSC_2551.JPG DSC_2552.JPG DSC_23911.JPG DSC_23914.JPG  

DSC_9880.JPG DSC_9882.JPG DSC_9884.JPG DSC_9885.JPG DSC_9886.JPG DSC_9888.JPG DSC_9889.JPG DSC_9891.JPG DSC_9892.JPG DSC_9893.JPG DSC_9895.JPG DSC_9898.JPG DSC_9899.JPG DSC_9902.JPG DSC_9904.JPG  

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()