DSC_0966.JPG

離開麗宮,前往歡樂世界囉

 

DSC_0967.JPG DSC_0968.JPG

文化廣場

DSC_0969.JPG

遊客服務中心

DSC_0970.JPG

園區導覽圖

DSC_0972.JPG DSC_0973.JPG DSC_0974.JPG

有行程建議
哈)))我已打算好囉

DSC_0975.JPG DSC_0976.JPG

往上走就是歡樂世界

DSC_0977.JPG DSC_0978.JPG DSC_0979.JPG DSC_0981.JPG

櫻花林

DSC_0983.JPG DSC_0984.JPG DSC_0985.JPG DSC_0986.JPG  DSC_0988.JPG DSC_1054.JPG

DSC_0987.JPG

DSC_1055.JPG DSC_1056.JPG DSC_1057.JPG

這些大物件我是拍過就好,裏頭的遊樂設施就留給年輕人了

DSC_1719.JPG DSC_1720.JPG

DSC_1721.JPG  DSC_1726.JPG DSC_1728.JPG DSC_1729.JPG

馬雅探險

DSC_1722.JPG DSC_1723.JPG DSC_1724.JPG DSC_1725.JPG

DSC_1730.JPG DSC_1731.JPG

來去看UFO

DSC_1732.JPG DSC_1733.JPG   DSC_3253.JPG

感覺有人在後悔中...

DSC_3254.JPG DSC_3255.JPG DSC_3256.JPG DSC_3257.JPG DSC_3258.JPG  

DSC_3259.JPG

這玩藝..這輩子我是不會坐的....@@...

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()