IMG_20150309_145900.jpg

這幾天大家都瘋中南部的黃花風鈴木
想到那些地點都好遠,沒有自己開車或給人載都無法親臨現場

所以在步行前往台中公園時
找路瞄到了一叢大黃
哇))))沒魚蝦也好,而且還給了大藍天

開心!!

DSC_3691.JPG DSC_3692.JPG DSC_3693.JPG  DSC_3695.JPG DSC_3698.JPG  DSC_3700.JPG DSC_3701.JPG DSC_3702.JPG    DSC_3706.JPG DSC_3707.JPG   DSC_3711.JPG   DSC_3715.JPG DSC_3716.JPG DSC_3717.JPG DSC_3718.JPG  DSC_3720.JPG DSC_3721.JPG DSC_3722.JPG DSC_3724.JPG DSC_3725.JPG DSC_3726.JPG DSC_3727.JPG   DSC_3730.JPG DSC_3731.JPG DSC_3732.JPG DSC_3733.JPG DSC_3734.JPG DSC_3736.JPG DSC_3739.JPG DSC_3740.JPG   DSC_3744.JPG DSC_3745.JPG  DSC_3747.JPG DSC_3748.JPG  DSC_3750.JPG DSC_3751.JPG DSC_3752.JPG DSC_3753.JPG DSC_3754.JPG DSC_3755.JPG DSC_3757.JPG DSC_3758.JPG DSC_3759.JPG DSC_3760.JPG DSC_3761.JPG DSC_3762.JPG    DSC_3961.JPG DSC_3962.JPG DSC_3963.JPG DSC_3964.JPG DSC_3965.JPG DSC_3966.JPG DSC_3967.JPG DSC_3968.JPG DSC_3969.JPG  DSC_3971.JPG DSC_3974.JPG DSC_3975.JPG DSC_3976.JPG DSC_3977.JPG DSC_3978.JPG DSC_4780.JPG DSC_4781.JPG DSC_4782.JPG DSC_4783.JPG DSC_4784.JPG DSC_4785.JPG DSC_4786.JPG DSC_4787.JPG DSC_4788.JPG DSC_4789.JPG DSC_4790.JPG DSC_4791.JPG DSC_4792.JPG DSC_4793.JPG DSC_4794.JPG DSC_4795.JPG DSC_4797.JPG DSC_4798.JPG DSC_4799.JPG DSC_4842.JPG DSC_4866.JPG DSC_4867.JPG DSC_4868.JPG DSC_4869.JPG DSC_4870.JPG DSC_4871.JPG DSC_4872.JPG DSC_4873.JPG DSC_4874.JPG DSC_4875.JPG DSC_4876.JPG DSC_4877.JPG DSC_4878.JPG DSC_4879.JPG DSC_4880.JPG DSC_4881.JPG DSC_4882.JPG DSC_4883.JPG DSC_4885.JPG DSC_47891.jpg DSC_47961.jpg IMG_20150309_144713.jpg IMG_20150309_144717.jpg IMG_20150309_144723.jpg IMG_20150309_144729.jpg IMG_20150309_144739.jpg IMG_20150309_145114.jpg IMG_20150309_145121.jpg IMG_20150309_145649.jpg IMG_20150309_145700.jpg IMG_20150309_145703.jpg IMG_20150309_145812.jpg IMG_20150309_145828.jpg IMG_20150309_145851.jpg IMG_20150309_145856.jpg  

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()