DSC_5262.JPG

 DSC_4144.JPG

邊逛著,還有些不安,真的很怕有假日塞爆新烏日站
所以很快就先找回程路線
(有說單一出入口)

 

DSC_4146.JPG

這一段做尾聲,也還不錯!!

DSC_4147.JPG DSC_4149.JPG    DSC_5268.JPG DSC_5269.JPG DSC_5272.JPG DSC_5273.JPG DSC_5275.JPG DSC_5278.JPG DSC_5279.JPG DSC_5280.JPG DSC_5281.JPG DSC_5282.JPG DSC_5283.JPG DSC_5285.JPG DSC_5286.JPG DSC_5287.JPG DSC_5289.JPG DSC_5290.JPG DSC_5291.JPG DSC_5292.JPG DSC_5293.JPG DSC_5295.JPG DSC_5297.JPG DSC_5298.JPG DSC_5299.JPG DSC_5300.JPG DSC_5301.JPG DSC_5302.JPG DSC_5304.JPG DSC_5305.JPG DSC_5308.JPG 

DSC_4189.JPG DSC_4143.JPG DSC_4172.JPG DSC_4173.JPG DSC_4174.JPG DSC_4175.JPG DSC_4177.JPG DSC_4178.JPG DSC_4179.JPG DSC_4180.JPG DSC_4182.JPG DSC_4183.JPG DSC_4184.JPG DSC_4185.JPG DSC_4186.JPG DSC_4187.JPG DSC_4188.JPG  

DSC_5309.JPG DSC_5310.JPG DSC_5311.JPG DSC_5312.JPG DSC_5313.JPG  

DSC_5315.JPG

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()