DSC_7414.JPG 

 

DSC_7415.JPG DSC_7416.JPG

DSC_7417.JPG

前往基國教堂

 

DSC_7329.JPG

台灣基督長老教會 三民教會 (新)

 

DSC_7330.JPG

DSC_7397.JPG

DSC_7331.JPG DSC_7333.JPG

不過還是對這舊建築物有興趣

DSC_7346.JPG

大家拍了不少照片留念!!

DSC_7357.JPG       DSC_7403.JPG DSC_7404.JPG  

有注意到邊邊有小聖誕燈泡,夜景應該也不錯...
不過後來去蝙蝠洞的回程,不敢再說想再回來拍
哈)))就抱憾囉!!

DSC_7406.JPG DSC_7407.JPG DSC_7408.JPG DSC_7409.JPG DSC_7410.JPG DSC_7411.JPG   

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()