DSC_7242.JPG 

距離上次來也10天了
不過當時待開的已成藕
目前又是看到一堆待開的

DSC_9282.JPG

後來終於了解
荷花每日清晨五、六點開花,一朵花的壽命 3~4天。花期 5~7 月。
那像這朵是,早上開,後來又合的

以下是轉貼
不論是荷花或是睡蓮,在栽種的初期,都是以浮葉的方式生在水面靈。
大約一個月後,荷花會會長出立葉,浮出水面。
再經過約兩星期,荷葉中心會開出一朵朵的蓮花。
花苞約兩星期後開始綻牧。
蓮花開放後,生命週期短暫,只有四天的光陰。

蓮花的開放過程解說:
第一天:大約早上5-6點開花,在7-8點開始閉合。這一天的花苞最小。
第二天:大約早上5-6點開花,10-11點開始閉合,第二天花苞大約是第一天的一倍左右。
第三天:大約早上5-6點開花,一直要到下午3-4點開始閉合。
第四天以後:蓮花開始凋謝,在完全凋謝以後,蓮蓬內的子就慢慢成熟。大概三星期後就可以採收蓮子了。

所以花開的時間每天都是固定的,大約是清晨的5-6點。
因此,賞蓮的萬佳時機是早上,可以看到朵朵綻放的美麗蓮花。中午過後的蓮田景象和早上就大大不同了。除了開始凋謝的花朵外,多數蓮花已閉合。此時蓮花展現的,又是另一種嬌羞的美。

 

DSC_7243.JPG DSC_7244.JPG DSC_7245.JPG DSC_7246.JPG DSC_7247.JPG DSC_7248.JPG DSC_7249.JPG DSC_7250.JPG DSC_7251.JPG DSC_7252.JPG DSC_7253.JPG DSC_7254.JPG DSC_7255.JPG DSC_9155.JPG

看的到有開的,就是"要凋謝"的狀況
哈)))))

希望"哪一天"能夠清晨
再來看看...正盛開的模樣

DSC_9156.JPG DSC_9157.JPG DSC_9158.JPG DSC_9159.JPG DSC_9160.JPG DSC_9162.JPG DSC_9163.JPG DSC_9164.JPG DSC_9166.JPG DSC_9167.JPG DSC_9169.JPG DSC_9170.JPG DSC_9172.JPG DSC_9174.JPG DSC_9175.JPG DSC_9176.JPG DSC_9177.JPG DSC_9178.JPG DSC_9179.JPG DSC_9180.JPG DSC_9181.JPG DSC_9182.JPG DSC_9183.JPG DSC_9184.JPG DSC_9185.JPG DSC_9186.JPG DSC_9187.JPG DSC_9188.JPG DSC_9189.JPG DSC_9190.JPG DSC_9192.JPG DSC_9193.JPG DSC_9194.JPG DSC_9195.JPG DSC_9196.JPG DSC_9197.JPG DSC_9198.JPG DSC_9199.JPG DSC_9200.JPG DSC_9201.JPG DSC_9202.JPG DSC_9203.JPG DSC_9204.JPG DSC_9205.JPG DSC_9206.JPG DSC_9207.JPG DSC_9208.JPG DSC_9209.JPG DSC_9210.JPG DSC_9211.JPG DSC_9212.JPG DSC_9213.JPG DSC_9214.JPG DSC_9216.JPG DSC_9217.JPG DSC_9218.JPG DSC_9219.JPG DSC_9220.JPG DSC_9221.JPG DSC_9222.JPG DSC_9223.JPG DSC_9225.JPG DSC_9226.JPG DSC_9227.JPG DSC_9228.JPG DSC_9229.JPG DSC_9230.JPG DSC_9231.JPG DSC_9232.JPG DSC_9233.JPG DSC_9234.JPG DSC_9240.JPG DSC_9272.JPG DSC_9281.JPG  

全站熱搜

yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()