DSC_7352.JPG

早上6點,昀子居然出現在荷花池邊....

DSC_7353.JPG DSC_7354.JPG

清晨5~6點果真是"開花時刻"

賞開放中的荷花(蓮花)
是要在清晨5~6點蓮花的開放過程解說:
第一天:大約早上5-6點開花,在7-8點開始閉合。這一天的花苞最小。
第二天:大約早上5-6點開花,10-11點開始閉合,第二天花苞大約是第一天的一倍左右。
第三天:大約早上5-6點開花,一直要到下午3-4點開始閉合。
第四天以後:蓮花開始凋謝,在完全凋謝以後,蓮蓬內的子就慢慢成熟。
大概三星期後就可以採收蓮子了。
所以花開的時間每天都是固定的,大約是清晨的5-6點。

DSC_7404.JPG DSC_7405.JPG  

DSC_9634.JPG 

DSC_9342.JPG DSC_9343.JPG 

 DSC_9349.JPG  DSC_9352.JPG  DSC_9360.JPG DSC_9362.JPG  DSC_9366.JPG DSC_9368.JPG DSC_9372.JPG    DSC_9379.JPG   DSC_9386.JPG  DSC_9388.JPG DSC_9391.JPG DSC_9395.JPG DSC_9400.JPG  DSC_9403.JPG DSC_9405.JPG 

   DSC_7359.JPG DSC_7364.JPG DSC_7365.JPG

  DSC_7371.JPG  DSC_7372.JPG  DSC_7375.JPG DSC_7376.JPG     DSC_7386.JPG DSC_7388.JPG  DSC_7390.JPG   DSC_7393.JPG DSC_7394.JPG DSC_7395.JPG DSC_7396.JPG DSC_7397.JPG

NMS_9557.JPG

  

DSC_7379.JPG

DSC_7367.JPG  DSC_7369.JPG

 DSC_7412.JPG 

DSC_7380.JPG DSC_7381.JPG DSC_7382.JPG DSC_7383.JPG

 DSC_7416.JPG  DSC_7418.JPG    DSC_7423.JPG DSC_7424.JPG DSC_7425.JPG   

DSC_7398.JPG

更多圖片請點蜜蜂勤做工

    DSC_9413.JPG DSC_9423.JPG DSC_9418.JPG DSC_9429.JPG DSC_9431.JPG DSC_9432.JPG DSC_9435.JPG DSC_9436.JPG  DSC_9438.JPG DSC_9382.JPG DSC_9439.JPG  DSC_9440.JPG  DSC_9444.JPG  DSC_9452.JPG DSC_9433.JPG DSC_9453.JPG  DSC_9458.JPG DSC_9457.JPG  DSC_9462.JPG DSC_9463.JPG DSC_9464.JPG   DSC_9477.JPG DSC_9481.JPG  DSC_9484.JPG   DSC_9485.JPG DSC_9487.JPG DSC_9490.JPG  DSC_9492.JPG DSC_9494.JPG  DSC_9496.JPG 

漸漸陽光強了起來,等於是下逐客令了

 DSC_9493.JPG  DSC_9501.JPG DSC_9486.JPG    DSC_9505.JPG       DSC_9518.JPG DSC_9526.JPG  DSC_9527.JPG DSC_9530.JPG DSC_9591.JPG  DSC_9595.JPG DSC_9601.JPG DSC_9602.JPG DSC_9599.JPG DSC_9637.JPG    DSC_9602.JPG DSC_9600.JPG  DSC_9604.JPG    DSC_9608.JPG  

 

DSC_9607.JPG

  DSC_9612.JPG    DSC_9609.JPG

DSC_9616.JPG

 DSC_9618.JPG    DSC_9623.JPG  

DSC_9614.JPG

DSC_9636.JPG DSC_9621.JPG 

  滿意的回家囉!!

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()