00000168.JPG

台灣燈會在桃園宇宙塔

燈光變化,讓我不停的想拍..
久久走不開

00000018.JPG

以玻璃為設計素材,由百位工藝師以近4000平方公尺面積、一萬片的玻璃打造水晶玻璃雕塑

00000021.JPG 00000022.JPG 00000023.JPG 00000024.JPG 00000025.JPG 00000026.JPG 00000027.JPG 00000028.JPG 00000029.JPG 00000038.JPG 00000040.JPG 00000047.JPG 00000144.JPG 00000145.JPG 00000146.JPG 00000148.JPG 00000149.JPG 00000157.JPG 00000158.JPG 00000163.JPG 00000164.JPG 00000165.JPG 00000166.JPG 00000167.JPG  

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()