DSC_0903.JPG 

剛剛應該下了場大雨,還好目前又無雨了

DSC_0904.JPG DSC_0905.JPG    

DSC_0909.JPG   

11898581_1154619561220001_1026037228548190605_n.JPG

DSC_0912.JPG DSC_0913.JPG

來去繞主題區了

 

11057240_1154619584553332_4253533704489067839_n.JPG  

11260695_1154619427886681_3455203923403743913_n.JPG  11846675_1154619394553351_2591617163051927705_n.JPG 11866471_1154619484553342_7637939278111476835_n.JPG 11873515_1154619457886678_8030702588027340894_n.JPG 11885338_1154619357886688_8464433201647458649_n.JPG

 

11885383_1154619317886692_8010056237335553885_n.JPG

又開始有雨滴了,把握合拍機會

11887837_1154619667886657_4123727153463203152_n.JPG

DSC_1206.JPG  DSC_0914.JPG DSC_0915.JPG DSC_0916.JPG DSC_0917.JPG DSC_0918.JPG DSC_0919.JPG DSC_0920.JPG DSC_0921.JPG DSC_0922.JPG DSC_0923.JPG DSC_0925.JPG DSC_0926.JPG DSC_0927.JPG DSC_0928.JPG DSC_0929.JPG DSC_0930.JPG DSC_0931.JPG DSC_0932.JPG DSC_0934.JPG DSC_0935.JPG DSC_0936.JPG DSC_0937.JPG DSC_0938.JPG DSC_0939.JPG DSC_0940.JPG DSC_0941.JPG DSC_0942.JPG DSC_0943.JPG DSC_0944.JPG DSC_0945.JPG DSC_0946.JPG DSC_0948.JPG DSC_0949.JPG DSC_0950.JPG DSC_0951.JPG DSC_0952.JPG DSC_0953.JPG DSC_0955.JPG DSC_0956.JPG DSC_0957.JPG DSC_0958.JPG DSC_0959.JPG DSC_0960.JPG DSC_0961.JPG DSC_0962.JPG DSC_0963.JPG DSC_0964.JPG DSC_0965.JPG DSC_0967.JPG DSC_0968.JPG DSC_0969.JPG DSC_0970.JPG  DSC_0972.JPG DSC_0975.JPG DSC_0977.JPG DSC_0978.JPG DSC_0979.JPG DSC_0980.JPG      DSC_0986.JPG DSC_0987.JPG DSC_0988.JPG DSC_0989.JPG DSC_0990.JPG DSC_0991.JPG DSC_0992.JPG DSC_0993.JPG DSC_0994.JPG DSC_0995.JPG DSC_0996.JPG DSC_0998.JPG DSC_0999.JPG DSC_1000.JPG DSC_1001.JPG DSC_1002.JPG DSC_1003.JPG DSC_1004.JPG DSC_1005.JPG DSC_1006.JPG DSC_1007.JPG DSC_1008.JPG DSC_1009.JPG DSC_1010.JPG DSC_1011.JPG DSC_1012.JPG DSC_1013.JPG DSC_1014.JPG DSC_1015.JPG DSC_1016.JPG DSC_1017.JPG DSC_1018.JPG DSC_1020.JPG DSC_1021.JPG DSC_1022.JPG DSC_1023.JPG DSC_1024.JPG DSC_1025.JPG DSC_1026.JPG DSC_1027.JPG DSC_1028.JPG DSC_1030.JPG DSC_1031.JPG DSC_1032.JPG DSC_1034.JPG DSC_1035.JPG DSC_1037.JPG DSC_1163.JPG DSC_1164.JPG DSC_1166.JPG DSC_1168.JPG DSC_1169.JPG DSC_1170.JPG DSC_1171.JPG DSC_1172.JPG DSC_1173.JPG DSC_1174.JPG DSC_1176.JPG DSC_1177.JPG DSC_1178.JPG DSC_1179.JPG DSC_1180.JPG DSC_1181.JPG DSC_1182.JPG DSC_1183.JPG DSC_1184.JPG DSC_1185.JPG DSC_1186.JPG DSC_1187.JPG DSC_1189.JPG DSC_1190.JPG DSC_1191.JPG DSC_1192.JPG DSC_1193.JPG DSC_1194.JPG DSC_1195.JPG DSC_1197.JPG DSC_1198.JPG DSC_1199.JPG DSC_1200.JPG DSC_1201.JPG DSC_1203.JPG DSC_1204.JPG  

11892046_1154619691219988_2127980096500523496_n.JPG   

11230037_1154619717886652_6713484185616472472_n.JPG

11831726_1154619764553314_2569631921036947885_n.JPG

先來去吃晚餐了

    全站熱搜

    yunhoney2013 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()